...

Dr. Erjon Muharremaj

Zv/Dekan për Programin e Integruar të Ciklit të Dytë “Master i Shkencave në Drejtësi”

E-mail: erjon.muharremaj@fdut.edu.al

...

Prof. Dr. Iva Zajmi

Zv/Dekane për Programin e Ciklit të Tretë, Titujt Akademik dhe Kërkimin Shkencor e Projektet

E-mail: iva.zajmi@fdut.edu.al

...

Prof.Asc.Dr. Jonad Bara

Zv/Dekan për Programin e Ciklit të Dytë “Master” dhe Marrëdhëniet me Studentët

E-mail: jonad.bara@fdut.edu.al