Zv/Dekanët

Zv/Dekan për Marrëdhëniet me Publikun

Zv/Dekane për Programin e Ciklit të Tretë, titujt akademik dhe kërkimin shkencor e projektet

Zv/Dekan për Programin e Ciklit të Dytë "Master" dhe Marrëdhëniet me Studentët