Zv/Dekanët

Zv/Dekane për Master Shkencor dhe Profesional

Zv/Dekan për programin e studimit të ciklit të dytë të Programit të Integruar "Master i Shkencave në Drejtësi"

Zv/Dekane për Kërkimin Shkencor