Xhon Skënderi

Xhon Skënderi


Xhon Skënderi, në vitin 2014 ka përfunduar studimet e larta universitare, pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës dhe në vitin 2016, pranë të njëjtit institucion ka përfunduar studimet “Master Shkencor” në të drejtën civile. Të dyja ciklet e studimeve i ka përfunduar me summa cum laude. Nga viti 2020 është në proces doktorate pranë Fakultetit të Drejtësisë në Passau, Gjermani, nën udhëheqjen e Prof. Dr. Dennis Solomon. Fusha e tij kërkimore shkencore është në të drejtën civile, të drejtën ndërkombëtare private dhe të drejtën ndërkombëtare private europiane. Prej vitit 2019, është personel akademik me kohë të plotë pranë Departamentit të së Drejtës Civile, në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës

Email:xhon.skenderi@fdut.edu.al