Video

PANELI A, KRIMET FINANCIARE - PJESA 1
PANELI A, KRIMET FINANCIARE - PJESA 2
PANELI B, PASTRIMI I PARAVE - PJESA 1
PANELI B, PASTRIMI I PARAVE - PJESA 2
PANELI C, SIGURIA KOMBËTARE - PJESA 1
PANELI C, SIGURIA KOMBËTARE - PJESA 2
MËNYRA E AKSESIMIT TË MICROSOFT TEAMS
60 VJETORI I FAKULTETIT TË DREJTËSISË UT
KLIPI I FAKULTETIT TË DREJTËSISË UT 2013
KLIPI I FAKULTETIT TË DREJTËSISË UT 2014
KLIPI I FAKULTETIT TË DREJTËSISË UT 2015
KLIPI I FAKULTETIT TË DREJTËSISË UT 2017
CEREMONIA E DIPLOMIMIT 2013, FAKULTETI DREJTËSISË UT
CEREMONIA E DIPLOMIMIT 2014, FAKULTETI DREJTËSISË UT