Video

KLIPI I FAKULTETIT TË DREJTËSISË UT 2013
KLIPI I FAKULTETIT TË DREJTËSISË UT 2013
KLIPI I FAKULTETIT TË DREJTËSISË UT 2013
KLIPI I FAKULTETIT TË DREJTËSISË UT 2014
KRIMET FINANCIARE, PASTRIMI I PARAVE DHE SIGURIA KOMBËTARE (Pjesa 1)
KRIMET FINANCIARE, PASTRIMI I PARAVE DHE SIGURIA KOMBËTARE (Pjesa 2)