PANELI A, KRIMET FINANCIARE – PJESA 1

PANELI A, KRIMET FINANCIARE – PJESA 2

PANELI B, PASTRIMI I PARAVE – PJESA 1

PANELI B, PASTRIMI I PARAVE – PJESA 2

PANELI C, SIGURIA KOMBËTARE – PJESA 1

PANELI C, SIGURIA KOMBËTARE – PJESA 2

MËNYRA E AKSESIMIT TË MICROSOFT TEAMS

60 VJETORI I FAKULTETIT TË DREJTËSISË UT

KLIPI I FAKULTETIT TË DREJTËSISË UT 2013

KLIPI I FAKULTETIT TË DREJTËSISË UT 2014

KLIPI I FAKULTETIT TË DREJTËSISË UT 2015

KLIPI I FAKULTETIT TË DREJTËSISË UT 2017

CEREMONIA E DIPLOMIMIT 2013, FAKULTETI DREJTËSISË UT

CEREMONIA E DIPLOMIMIT 2014, FAKULTETI DREJTËSISË UT