Video

KLIPI I FAKULTETIT TË DREJTËSISË UT 2013
KLIPI I FAKULTETIT TË DREJTËSISË UT 2014
60 VJETORI I FAKULTETIT TË DREJTËSISË UT
KLIPI I FAKULTETIT TË DREJTËSISË UT 2015