Trajnim I Stafit Akademik

Trajnimi i Stafit Akademik

Në prag të fillimit të vitit akademik 2020 – 2021, rreth 35 pedagogë të Fakultetit të Drejtësisë dhe të Fakultetit të Shkencave Sociale morën pjesë në trajnimin e zhvilluar nga dy ekspertë ndërkombëtarë të kriminologjisë, profesore Kimberly McCabe dhe profesor Keith Smith nga Universiteti i Lynchburg-ut, Virginia, SHBA. Nisma për këtë Master dhe zhvillimin e këtij trajnimi është ndërmarrë nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri, si pjesë e një projekti të mbështetur financiarisht nga Misioni i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në OSBE.

Masteri Ekzekutiv në Kriminologji nis për herë të parë, këtë vit akademik, në Universitetin e Tiranës në Fakultetin e Drejtësisë dhe me mbështetjen e Fakultetit të Shkencave Sociale.

On the eve of the start of the academic year 2020 – 2021, about 35 faculty members from the Faculty of Law and the Faculty of Social Sciences participated in a training developed by international criminology experts, Professor Kimberly McCabe and Professor Keith Smith from the University of Lynchburg, Virginia, USA. The initiative for the establishment of this Master and the organization of this training have been organised by the OSCE Presence in Albania, as part of the project funded from the US Mission to the OSCE.

The Executive Master in Criminology starts for the first time, this academic year, at the University of Tirana at the Faculty of Law and with the support of the Faculty of Social Sciences.