• LEKSION I HAPUR ME TEMË “SHKENCA E KRIMINALISTIKËS NË LUFTIMIN E KRIMINALITETIT, ME THEKS TË VEÇANTË TË TERRORIZMIT”

Në kuadër të bashkëpunimit me pedagogë të huaj, Prof.Dr. Vesel LATIFI, Profesor I Fakultetit Juridik të Prishtinës, udhëheqës i Fakultetit të Sigurisë dhe Kriminalistikës në Institucionin e Arsimit Universitar – Kolegjin Evropian “ JURIDICA”, në Prishtinë dhe profesor në lëndët Kriminalistika , Politika Kriminale në Fakultetin Juridik të Universitetit të Evropës Juglindore në Tetovë, do […]