Sekretariati Teknik

Sekretariati Teknik i Revistës “Studime Juridike”, të FDUT:

 

  • Dr.Eniana Qarri
 
  • Elida Qershori