REVISTA ILLYRIUS

Botimet e Revistës

ILLYRIUS


Revista “Illyrius International Review” eshte revista e CESIAL (Qendra e Kerkimeve, Formimit te Larte dhe Studimeve Italo Shqiptare e CEMAS Sapienza Universiteti i Romes), ku mer pjese edhe Fakulteti Juridik i Universitetit te Tiranes (i cili ka ne te edhe logon e tij). Me ISSN n. 2225-2894, Rrvista ka nje board shkencor te nje niveli teper te larte nderkobetar, ku marrin pjese profesoret me ne ze te Italise, Shqiperise, Kosoves. REvista botohet dy here ne vit, ne muajt qershor dhe dhejtor, Artikujt qe prezantohen per botim mund te jene te fushave te drejtesise, ekonomise, politike,s sociologjise. Sejcili botim duhet te shoqeroeht nga dy letra referenca nga dy profesor te plote ose profesor te asociuar te cilet relacionojne mbi nivelin dhe risite shkencore te punimit dhe, ne pergjegjesine e tyre, marrin persiper botimin e tij. Megjithate, perpara bitimit ç punim i nenshtrohet nje kontrolli anonim me ane te sistemit double blind peer review.  Revista eshte pranuar ne katallogun e revistave te Bibliotekes Qendrore Juridike te Italise prane Gjykates se Larte te saj si dhe eshte akredituar nga Ministria e Arsimit te Republikes se Italise ne nivelin e revistave “Fascia B”.
Te interesuar per botime ne revisten Illyrius mund te kontaktojne direkt Dekanin e Fakultetit Juridik te Universitetit te Drejtesise ose drejtorin ekzekutivi te CESIAL (contacts cesiao@uniroma1.it ose +393468200792).

Botimet e Revistës ILLYRIUS