ZYRA E MBËSHTETJES PSIKOLOGJIKE

NË FAKULTETIN E DREJTËSISË TË UNIVERSITETIT TË TIRANËS

 

Në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës ofrohet shërbimi i mbështetjes psikologjike.

Shërbimi i mbështetjes psikologjike në një mjedis universitar është i rëndësishëm për disa arsye:

Qasja ndaj shërbimit: Ofrimi i mbështetjes psikologjike në fakultet rrit qasjen në mbështetjen e shëndetit mendor për studentët të cilët nuk do të mund të përfitonin këtë ndihmë për shkak të pengesave të tilla si: kostoja e lartë, stigma, ose mungesa e burimeve në komunitet. Për studentët dhe personelin e Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës shërbimi i mbështetjes psikologjike ofrohet falas.

Kujdesi parandalues: Mbështetja psikologjike mund të ofrojë kujdes parandalues ​​dhe edukim, për të ndihmuar studentët të zhvillojnë strategji përballuese, të menaxhojnë stresin dhe të ruajnë shëndetin mendor pozitiv.

Mbështetja e shëndetit mendor: jeta universitare mund të jetë stresuese për shkak të presioneve akademike, sfidave sociale dhe çështjeve personale. Mbështetja psikologjike u ofron studentëve një mjedis përkrahës, për të adresuar shqetësimet e tyre të shëndetit mendor, të tilla si: stresi, ankthi dhe depresioni.

Suksesi akademik: shëndeti mendor dhe suksesi akademik janë të lidhur ngushtë. Duke adresuar shqetësimet e shëndetit mendor, studentët janë më të aftë të përqendrohen në studimet e tyre dhe të arrijnë rezultatet më të mira të mundshme.

Ndërhyrja në një situatë krize: për një student që përjeton një krizë të shëndetit mendor ose një ngjarje traumatike, mbështetja psikologjike mund të ofrojë përkrahje dhe ndërhyrje të menjëhershme.

Konfidencialiteti: Shërbimi i mbështetjes psikologjike garanton ruajtjen e konfidencialitetit dhe të të dhënave personale, në përputhje me legjislacionin në fuqi në Republikën e Shqipërisë.

Mbështetja psikologjike në një mjedis universitar luan një rol vendimtar në garantimin e mirëqenies së përgjithshme dhe të suksesit akademik të studentëve.

Për informacione më të detajuara në lidhje me shërbimin e mbështetjes psikologjike në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës mund të drejtoheni në Zyrën e Mbështetjes Psikologjike, në katin e parë, në mjediset e Klinikës së Ligjit, ose mund të komunikoni nëpërmjet postës elektronike në adresën psikologu@fdut.edu.al