Prof. Dr. Ardian Nuni

Prof. Dr. Ardian Nuni


Prof. Dr. Ardian Nuni ka përfunduar studimet me Medalje Ari pranë Fakultetit të Shkencave Politike dhe Juridike të Universitetit të Tiranës, Dega Drejtësi, në vitin 1991.
Veç veprimtarisë së gjatë akademike, funksionit si zëvendësdekan i FDUT dhe Drejtues i Departamentit të së Drejtës Civile, ai ka shërbyer gjithashtu si gjyqtar në Korçë, gjyqtar dhe zv. kryetar i Gjykatës së Tiranës, gjyqtar dhe Kryetar i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë dhe ka ushtruar për shumë vite profesionin e avokatit pranë Dhomës së Avokatisë Tiranë.
Ka qenë anëtar i një vargu komisionesh për hartimin dhe përmirësimin e legjislacionit, përfshirë Grupin e Ekspertëve të Nivelit të Lartë pranë Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë. Aktualisht është Profesor i së Drejtës Civile në FDUT.

Email: ardian.nuni@fdut.edu.al