Prof. As. Arjan Vasjari

Arjan VASJARI:University of Tirana/ Faculty of Law

Kontakt:vasjaria_al@yahoo.it

DEPARTAMENTI:E drejte publike

GRADA:Prof.Asoc.Dr


Pedagog ne Fakultetin e Drejtesise te Universitetit te Tiranes.Lektor i lendes e Drejta Kushtetuese.Ka perfunduar studimet e larta ne Itali,Fakulteti i Drejtesise,Universiteti i Barit(2007).Ne vitin 2011 ka fituar graden PhD ne Itali,Universiteti i Bolonjes.Ne vitin 2016 ka marre titullin Prof.Asoc.Dr. ne fakultetin e Drejtesise,Universiteti i Tiranes.Ne vitin 1990,ka perfunduar studimet e larta ne Akademine e Arteve,Tirane.
Ka qene Drejtor per Marredheniet me Publikun ne PD.Me pas ka qene konsull,ne Konsullaten e Pergjithshme te Shqiperise ne Bari,Itali.Ka vijuar punen si pedagog me kohe te plote ne UET.Ne 2014 ka qene lektor ne shkollen doktorale,Universiteti AAB,Prishtine.Aktualisht eshte pedagog i ftuar prane Universitetit “Ismail Qemali”,Vlore ne lendet,” Te drejtat e njeriut,mbrojtja nderkombetare” dhe “E drejta Diplomatike dhe Konsullore”.Ne vitin 2018 ka qene trainer ne Shkollen e Magjistratures,”Gjykatesi dhe prokurori I medias”.Eshte anetar i Komitetit Keshillimor te Ceshtjeve Strategjike prane Ministrise se Drejtesise.

Spektri i interesave kerkimore rrok fushat e te drejtes kushtetuese,te drejtes publike,filozofise te se drejtes. Posacerisht,konstitucionalizmi,intepretimi juridik,analiza filozofiko-juridike te teorive juridike bashkekohore,teorite mbi te mirat kushtetuese,parlamentarizmi etj.