Orari Mësimor Programi Integruar, Bachelor dhe Master