Orari

Orari Mësimor: “Programi i Integruar” dhe Master Shkencor & Profesional

Programi Integruar “Master i Shkencave në Drejtësi”

Orari Mësimor i Programit të Integruar të Ciklit të Dytë, viti akademik 2021 – 2022, Viti I, II dhe III, Sem II

 

Master Shkencor dhe Master Profesional

Orari Master Shkencor dhe Master Profesional, Viti akademik 2021 – 2022, Sem II

 

Master Ekzekutiv në Kriminologji

Orari Master Ekzekutiv në Kriminologji , Viti akademik 2021 – 2022, Viti I & II, Sem I