PLANI MËSIMOR
i programit të ciklit të dytë të studimit: Master Shkencor në të Drejtë Civile
per vitin akademik 2020-2021
Kohëzgjatja/ sistemi i studimit: 4 semestra (2 vite akademike)/ me kohë të plotë
Nr.

Viti I

Ngarkesa e lëndëve / veprimtarive formuese


Ngarkesa e lëndëve / veprimtarive formuese
Semestri I


Semestri II


Semestri III


Semestri IV
A-F

ECTS

Orë  audit

Leksione

Seminar

Orë jashtë audit

Leksione

Seminar

Leksione

Seminar

Leksione

Seminar

Leksione

Seminar

1


Zhvillime
moderne te se drejtes civilePedagogët e Lëndës • Prof. Dr. Ardian Nuni

 • Prof. Dr. Nada DollaniA

8

84

60

24

116

1

12


E
drejta e sigurimeve Pedagogët e Lëndës • Prof. Dr. Zhaklina Peto

 • Dr. Juliana BylykbashiB

8

84

60

24

116

1

13


E
drejte e avancuar e shoqerive tregtarePedagogët e Lëndës • Prof. Dr. Argita Malltezi

 • Dr. Jonida Rystemaj

 • Dr. Armela KromiçiA

8

84

60

24

116

1

14


E
drejte private europianePedagogët e Lëndës • Prof. Dr. Eriona Katro

 • Prof. Asoc. Dr. Endire BushatiC

8

84

60

24

116

1

15


Zgjidhje
alternative e mosmarreveshjevePedagogët e Lëndës • Prof. Asoc. Dr. Flutura Kola

 • Dr. Silvana ÇinariB

8

84

60

24

1162

2

6


E
drejte biznesiPedagogët e Lëndës • Prof. Dr. Argita Malltezi

 • Dr. Jonida Rystemaj

 • Dr. Armela KromiçiA

8

84

60

24

1162

2

7


E
drejte kontraktore e avancuarPedagogët e Lëndës • Prof. Dr. Kestrin Katro

 • Prof. Asoc. Dr. Anjeza Liçenji

 • Prof. Asoc. Dr. Ersida TelitiA

8

84

60

24

1162

2

8

1
Lende me zgjedhje*

D

4

42

30

12

582

2


Totali


60

630

450

180

870


Viti II9


E
drejte familjare e avancuarPedagogët e Lëndës • Dr. Xhensila Kadi

 • Dr. Eniana QarriB

7

75

60

15

100

3

310


E
drejte nderkombetare e punesPedagogët e Lëndës • Prof. Asoc. Dr. Eneida Sema
C

6

60

45

15

90

3

311


E
drejte nderkombetare private europianePedagogët e Lëndës • Prof. Asoc. Dr. Ervis Çela

 • Dr. Laura VorpsiC

6

60

45

15

90

3

312


E
drejte e krahasuar europiane e punesPedagogët e Lëndës • Prof. Asoc. Dr. Ilir RusiC

7

75

60

15

100

3

313

1
Lende me zgjedhje **

D

4

42

30

12

58

3

314

Teze
diplome

F

30

307204Totali


60

342

240

72

1158

Gjithsej120

972

690

252

2028