LISTA BIBLIOGRAFIKE E LIBRAVE Prill 2002 – Dhjetor 2002