Prof. Asoc. Dr. Oriona Muçollari

Oriona Muçollari : Lektore, Fakulteti i Drejtësisë Kontakt: oriona.mucollari@fdut.edu.al Prof. Asoc. Oriona Muçollari, Departamenti i së Drejtës Publike Diplomuar në 1995 në Fakultetin e Drejtësisë. Master në Itali 2000-2001, me nder, në fushën: Menaxhimi publik dhe Ndërkombëtar. Maj 2009, fituar titullin Doktor në fushën e qeverisjes vendore dhe shërbimet publike. Maj 2012, fituar titullin Prof. […]

Prof. Dr. Iva Zajmi

DEPARTAMENTI: I SE DREJTES PUBLIKE GRADA/TITULLI: PROFESOR FUNKSIONI: TITULLARE E SE DREJTES SE BASHKIMIT EUROPIAN KONTAKT (E-MAIL): iva.zajmi@fdut.edu.al Iva_zajmi@yahoo.com BIOGRAFIA: Pedagoge prane Fakultetit te Drejtesise, Universiteti i Tiranes, Lektor/e i/e lendeve E Drejta e Bashkimit Europian, E Drejta Institucionale e BE dhe E Drejta e Tregut te Brendshem. Ka perfunduar studimet ne Fakultetin e Drejtesise, Universiteti […]

Prof. Dr. Eralda Met’hasani

Prof.Dr. Eralda (Methasani) Çani, profesore pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës (FD, UT) që prej vitit 1998 dhe vijim, në programet bachelor, master dhe atë të doktoraturës, në lëndë të së drejtës publike, kryesisht e Drejtë Administrative, e Drejtë Administrative e Bashkimit Evropian, të Drejtat e Njeriut, Marrëdhënieet e Punës në Administratën Publike, e […]

Prof. Dr. Evis Alimehmeti

DEPARTAMENTI: Departamenti i të Drejtës Publike GRADA/TITULLI: Prof. Dr. FUNKSIONI: Profesor KONTAKT (E-MAIL): Evis.Alimehmeti@fdut.edu.al BIOGRAFIA: Pedagog/e pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti I Tiranës. Lektor/e i/e lëndeve: e Drejtë Publike, Shteti i së Drejtës, Mekanizmat Kombëtarë e Ndërkombëtarë të Mbrojtjes së të Drejtave të Njeriut. Prof. Dr. Evis Alimehmeti është profesore e së drejtës dhe kërkuese […]

Prof. Dr. Aurela Anastasi

Aurela Anastas. Pedagoge dhe studiuese në lëmin e të Drejtës nga viti 1987; mban titullin “Profesor” nga viti 2005; është anëtare e Akademisë së Shkencave të RSH-së nga viti 2009; Avokate për mbrojtjen e të drejtave të Njeriut nga viti 1996. Ajo është zgjedhur për dy mandate rresht përgjegjëse e Departamentit të së Drejtës Publike […]

Prof. Asoc. Dr. Kristinka Jançe

Prof. As. Kristinka Jançe DEPARTAMENTI:Publik GRADA:Prof. Asoc. Dr. Kristinka Jançe FUNKSIONI: Drejtuese e Departamentit Publik Biografia Pedagoge pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, lektore e lëndëve: “Historia e Shtetit dhe e së Drejtës në Shqipëri”, “Metodat e kërkimit shkencor”, “Historia e të Drejtës Kushtetuese në Shqipëri, “Institucionet Shteterore dhe pervoja juridike ne Mesjete”. Ka […]