Monika Canco

LLM Monika Canco është pedagoge pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, që nga Tetori i vitit 2017 si pedagoge e ftuar dhe nga Korriku i vitit 2019 si pedagoge e brendshme pranë Departamentit të së Drejtës Publike. Mbulon lëndën e Institucioneve Politike dhe Juridike (periudha e antikitetit, mesjetës si dhe sistemet moderne dhe bashkëkohore […]

Fabian Topollari

Emër Mbiemër Fabian Topollari Adresa “Komuna e Parisit”, Tiranë Telefon 00355 69 20 59 838 E-mail ftopollari@hotmail.com Eksperienca Pune Janar 2010- Dhjetor 2011 Këshilltar i Ministrit të Punëve Publike dhe Transporteve Tetor 2010- Janar 2011 Petagog i jashtëm në Fakultetin Juridik të Universitetit U.F.O Mars 2011- Korrik 2011 Pedagog i jashtëm pranë Departamentit të së drejtës […]

Dr. Pjereta Agalliu

Dr. Pjereta Agalliu Lektore, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës E-mail kontakt: pjereta.agalliu@fdut.edu.al Ka përfunduar studimet e para në degën gjuhë-letërsi dhe më pas është diplomuar më 2009 pranë Fakultetit të Drejtësisë, UT duke marrë titullin “Juriste”. Në 2009-2011 fillon studimet Master i Nivelit të Dytë, në Fakultetin e Drejtësisë. Vijon studimet Doktorale po në […]

Doc. Klesta Hysi

Doc. KLESTA HYSI Lektore, Departamenti i së Drejtës Publike, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Kontakt (e-mail): klesta.hysi@fdut.edu.al; klesta.hysi@gmail.com Klesta Hysi është pedagoge pranë Departamentit të së Drejtës Publike, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, që nga viti 2008. Ajo është lektore në lëndët: E Drejtë Administrative; Mbrojtja e të Dhënave Personale; Marrëdhëniet e Punës në Administratën […]

Dr. Enkeleida Shyle (Petanaj)

Dr. Enkeleida SHYLE (Petanaj) Grada/Titulli: Doktor i Shkencave Funksioni: Lektore Departmenti i së Drejtës Publike Email: Enkeleida.petanaj@fdu.edu.al Dr. Enkeleida Shyle ka një eksperiencë të gjatë në mësimdhënie prej vitit 2003, fillimisht si lektore në Universitetin “Ismail Qemali”. Nga tetori i vitit 2019 është angazhuar si pedagoge e ftuar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, […]

Dr. Henris Balliu

EMER,MBIEMER: Henris Balliu DEPARTAMENTI:Departamenti i Të Drejtës Publike GRADA/TITULLI: LL.M (Doktorature në proçes) FUNKSIONI: Lektore KONTAKT (E-MAIL): henris.balliu@fdut.edu.al BIOGRAFIA: Pedagog/e pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti I Tiranës. Lektor/e i/e lëndeve E Drejtë Financiare, e cila ofrohet ne vitin e dytë, semestrin e parë në programin e Ciklit të Dytë Të Integruar “Master I Shkencave” si dhe […]

Dr. Fjoralba Caka

Fjoralba Caka është pedagoge e të Drejtës së Bashkimit Europian, se Drejtes së Tregut të Brendshëm, Politikave të Bashkimit Europian, pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universitetit të Tiranës. Ajo është diplomuar në Universitetin e Tiranës në Fakultetin Juridik. Ka një Master të nivelit të dytë në të Drejtën e Biznesit të Bashkimit Evropian nga Fakulteti Juridik, […]

Dr. Vera Shtjefni

VERA SHTJEFNI DEPARTAMENTI I TË DREJTËS PUBLIKE GRADA/TITULLI: DOKTOR I SHKENCAVE FUNKSIONI: PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË KONTAKT (E-MAIL): vera.shtjefni@unitir.edu.al BIOGRAFIA: Pedagoge pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Lektore e lëndeve E Drejtë Administrative 2, E Drejtë Administrative e Avancuar dhe Kontroll mbi Administratën Publike, Administrata Publike dhe të Drejtat e Njeriut. Ka përfunduar […]