Sara Hoxha ka përfunduar studimet e larta universitare pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Në vitin 2015 ka përfunduar me rezultate të larta studimet në sistemin Bachelor dhe në vitin 2017 studimet në sistemin Master Shkencor. Sara prej katër vitesh ka qënë e angazhuar si asistente lektore pranë Departamentit të së Drejtës Civile, ku ka asistuar në zhvillimin e seminareve të lëndës ‘E Drejtë Ndërkombëtare Private’. Sara ushtron edhe profesionin e avokates si edhe është anëtare e Dhomës Kombëtare të Avokatisë.


Email:sara.hoxha@fdut.edu.al