Emri: Skender
Mbiemri: Kaçupi

Datelindja: 1.11. 1953

Vend i lindjes: Kolonje

Adresa: Fakulteti i Drejtesise, Universiteti i Tiranes, Rr” Milto Tutulani”, Tirane.

Profesioni: Jurist, Pedagog ne Fakultetin e Drejtesise, Universiteti i Tiranes. Gjendja familjare I martuar me dy femije.


ARSIMI
Diplomuar ne Drejtesi, ne Universitetin e Tiranes ne 1976.

Doktor i shkencave juridike nga 1992.

Profesor nga viti 2004.

KUALIFIKIME SHKENCORE

Dekan i Fakulteti te Drejtesise, Universiteti i Tiranes, Shkurt 2008-Shkurt 2012.Shef i Departamentit

Penal ne Fakultetin e Drejtesise, Universiteti i Tiranes, 1995-1999, 2003-2007, 2012 dhe aktualisht.

Zevendes Dekan i Fakultetit te Drejtesise 1994-1999, 1999-2003.

Anetar i Bordit te Shkolles se Magjistratures, 2008 dhe aktualisht.

Pedagog ne Shkollen e Magjistratures nga 1997 dhe aktualisht.

Anetar i Kryesise se Dhomes Kombetare te Avokatise.

Anetar i Kewshillit shkencor te Fakultetit te Drejtesise ne Universitetin e Tiranes.

Anetar i Senatit te Universitetit te Tiranes. Anetar i komisionit teReformave Ligjore.

BOTIME
Tekste mesimore, Monografi, Artikuj shkencor te botuar brenda dhe jashte vendit