Oriona Muçollari : Lektore, Fakulteti i Drejtësisë
Kontakt: oriona.mucollari@fdut.edu.al
Prof. Asoc. Oriona Muçollari, Departamenti i së Drejtës Publike
Diplomuar në 1995 në Fakultetin e Drejtësisë.
Master në Itali 2000-2001, me nder, në fushën: Menaxhimi publik dhe
Ndërkombëtar.
Maj 2009, fituar titullin Doktor në fushën e qeverisjes vendore dhe shërbimet publike.
Maj 2012, fituar titullin Prof. Asoc.
2012-2014 Pedagoge e ftuar në Universitetin e Salentos, Lecce, Itali.
Tetor 2018 e në vazhdim Trajnere e HELP
Fushat e specializmit: Të drejtat e Njeriut; Mbrojtja kundër Diskriminimit; Klinika e Ligjit;
Rajonalizimi dhe Decentralizimi; Qeverisja e mire dhe shërbimet publike;
Përtej pjesmarrjes aktive në shumë konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare si dhe
botuese e shumë artikujve shkencorë, ka realizuar, si autore e parë, botimin e dy teksteve
shkollore në fushën e të drejtave të njeriut dhe qeverisjes vendore, si dhe bashkëautore në fushën
e mbrojtjes ndaj diskriminimit, tekst në anglisht për studentët e rajonit.
Trajnere e studentëve në Gjyqet imituese në fushën e të drejtave të njeriut në nivel kombëtar dhe
universal, si dhe Gjyqtare për Evropën Juglindore në Gjyqin imitues “Price Media Law”. Oxford.