Prof. asoc. Anjeza Liçenji është diplomuar me rezultate të larta në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti “La Sapienza” Romë, Itali, në vitin 2006. Ajo ka mbaruar studimet Master i nivelit të dytë në vitin 2008, po në Universitetin “La Sapienza”, Romë me rezultate maksimale.
Prof. asoc. Liçenji ka mbrojtur gradën shkencore “Doktor” në shkencat juridiko-civile, në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, në vitin 2013, me temën “Kontrata e dhurimit në legjislacionin shqiptar” dhe prej vitit 2015 mban titullin “Profesor i asociuar”.
Prej vitit 2008 është lektore pranë Departamentit Civil, e angazhuar në mësimdhënie në sistemin Bachelor dhe Master.
Anëtare e Komisionit të Përhershëm për dhënien e gradës “Doktor” prej vitit 2019.
Autore e një numri të madh kumtesash shkencore të paraqitura në konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare, si edhe artikujsh shkencorë të botuar në revista shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare.
Është pjesëmarrëse dhe anëtare bordi e një sërë projektesh si dhe është angazhuar si eksperte në fushën e ndryshimeve ligjore nga institucione publike, si Ministria e Drejtësisë. Aktualisht Prof. asoc. Liçenji është anëtare e Bordit të Administrimit, UT.


Email: anjeza.licenji@fdut.edu.al