Msc. Ina Veleshnje
ina.veleshnja@fdut.edu.al


Ina Veleshnja eshte diplomuar ne Drejtesi ne Fakultetin e Drejtesise Universiteti i Tiranes ne vitIn 2014 dhe ne vitin 2016 ka perfunduar studimet Master ne po te njejtin Fakultet. Pas perfundimit te studimeve master eshte angazhuar si pedagoge e jashtme ne kete Fakultet per rreth 2 vjet. Ajo ka punuare dhe si specialiste ne Drejtorine Sherbimit te Kerkimit Parlamentar ne Kuvendin e Shqiperise nga qershori i vitit 2017 deri ne gusht te vitit 2020, kohe kjo kur edhe ka filluar me kohe te plote ne Fakultetin e Drejtesise prane Departamentit te se Drejtes Penale.
Ina Veleshnja has graduated from the University of Tirana Faculty of Laws in 2014. In 2016 she has pursued her Masters studies at the same Faculty. After her graduation she has been involved in the Faculty of Law’s as a part-time professor for a period of about 2 years. She has also worked as a specialist in the Directory of Parliamentary Research in the Parliament of Albania form June 2017 up until August 2020,