Dr. Xhensila Kadi është diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti “La Sapienza” Romë, Itali, në vitin 2006. Ajo ka mbaruar studimet Master i nivelit të dytë në “E drejta tregtare ndërkombëtare” (2007) në Universitetin “La Sapienza”, Romë, Fakulteti i Ekonomisë, Departamenti i së Drejtës Private dhe Komunitare.
Dr. Kadi është promovuar me gradën shkencore “Doktor” në Shkencat Juridike Civile, në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, në vitin 2014.
Ajo ka botuar disa punime në revista shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare, si edhe ka marrë pjesë në shumë konferenca shkencore. Është angazhuar si eksperte në fushën e ndryshimeve ligjore nga Ministria e Drejtësisë.
Ka përvojë të gjatë në mësimdhënie në Fakultetin e Drejtësisë, UT. Aktualisht është lektore e së drejtës familjare. Fushat e saj të kërkimit janë: e drejta familjare dhe e drejta tregtare.


Email:xhensila.kadi@fdut.edu.al