EMER,MBIEMER: Kristaq Gjyli
DEPARTAMENTI:Departamenti i Të Drejtës Publike
GRADA/TITULLI: Doktor i Shkencave
FUNKSIONI: Lektor

KONTAKT (E-MAIL): kristaq.gjyli@fdut.edu.al


BIOGRAFIA:
Pedagog/e pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti I Tiranës. Lektor/e i/e lëndeve E Drejtë Financiare, e cila ofrohet ne vitin e dytë, semestrin e parë në programin e Ciklit të Dytë Të Integruar “Master I Shkencave” si dhe në vitin e tretë, semestrin e pare ne programin Bachelor Gjithashtu lektor i lëndës Politikat Monetare në BE, lëndë e cila ofrohet ne vitin e dytë, semstri i pare në programin Master I Shkencave në të Drejtë Publike, si dhe lektor i lendes “ E Drejte Bankare” lende e cila ofrohet si lende me zgjedhje ne programin Bachelor, viti I trete, semestri I dyte. Ka përfunduar studimet për Finace, Fakulteti I Ekonomise, Universiteti I Tiranes, ne vitin 1995 si dhe ka perfunduar studimet per Drejtësi, prane Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti I Tiranës në vitin 2003.Gjithashtu ka kryer studimet pasuniversitare SHPU, ne vitet 2003-2005,
prane Universitetit të Tiranës. Duke filluar prej viti 2010 ka fituar Gradën Shkencore “Doktor”.

EKSPERIENCA PUNËSIMI:
1997-2003 – Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

2003 – ne vazhdim – Pedagog efektive, Fakulteti i Drejtesise, Universiteti i Tiranes