Prof.Asoc.Dr. Jonida Rystemaj është lektore në lëndët “E drejta e shoqërive tregtare” dhe “E drejta tregtare” pranë Fakultetit të Drejtësisë që prej tetorit 2008. Ka përfunduar me rezultate të shkëlqyera Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës (UT) në vitin 2007. Në 2011 ka përfunduar studimet në masterin “EU Business Law”, pranë Fakultetit të Drejtësisë, UT, një program rajonal i financuar nga GIZ.

Më tej, në vitin 2013 ka përfunduar studimet e doktoratës në sferën e instrumenteve financiare dhe financimit të korporatave. Dr. Rystemaj ka zhvilluar vizita studimore pranë Universitetit të Pittsburgh-ut (janar-maj 2013) dhe periodikisht ka zhvilluar kërkime pranë Institutit Max Planck për të drejtën e krahasuar dhe ndërkombëtare private në Hamburg, Gjermani (2012, 2014 dhe 2016). Përpos këtyre angazhimeve, Dr. Rystemaj është përfshirë edhe si eksperte pranë organizatave të shoqërisë civile dhe pranë Ministrisë së Drejtësisë. Fushat e saj të interesit përfshijnë të drejtën e shoqërive tregtare, të drejtën tregtare, të drejtën e krahasuar në shoqërive tregtare, instrumentet financiare, të drejtën tregtare në Bashkimin Europian etj.


Email: jonida.rystemaj@fdut.edu.al