EMER,MBIEMER: Henris Balliu
DEPARTAMENTI:Departamenti i Të Drejtës Publike
GRADA/TITULLI: LL.M (Doktorature në proçes)
FUNKSIONI: Lektore
KONTAKT (E-MAIL): henris.balliu@fdut.edu.al


BIOGRAFIA:
Pedagog/e pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti I Tiranës. Lektor/e i/e lëndeve E Drejtë Financiare, e cila ofrohet ne vitin e dytë, semestrin e parë në programin e Ciklit të Dytë Të Integruar “Master I Shkencave” si dhe në vitin e tretë, semestrin e pare ne programin Bachelor Gjithashtu lektore e lëndës Politikat Monetare në BE, lëndë e cila ofrohet ne vitin e dytë, semstri i pare në programin Master I Shkencave në të Drejtë Publike. Ka përfunduar studimet për Drejtësi, prane City University London si dhe studimet pasuniversitare Master International Commercial Law, Westminster University, London.
Ndodhet në proçes për të fituar Gradën Shkencore “Doktor”.

EKSPERIENCA PUNËSIMI:
2011-2012 – Pedagoge e jashtme, Fakulteti i Drejtesise, Universiteti i Tiranes

2012 – ne vazhdim – Pedagoge efektive, Fakulteti i Drejtesise, Universiteti i Tiranes