Erida PEJO:

University of Tirana/Faculty of Law
Contact: erida.pejo@fdut.edu.al


Dr. Erida PEJO është lektore pranë Departamentit të së Drejtës Publike të Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës që nga viti 2008, ku është angazhuar në mësimdhënien e lendëve: “E Drejtë Romake”, “E Drejtë Kushtetuese”, “E Drejtë Ndërkombëtare” si dhe “Avokatia dhe Noteria”. Eshtë diplomuar për drejtësi në Universitetin “La Sapienza” të Romës dhe ka kryer studimet pasuniversitare në nivel master shkencor dhe doktoraturë në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës. Fushat e kërkimit shkencor në të cilat është e fokusuar përfshijnë cështje të së drejtës romake, të drejtës kushtetuese, të drejtës së pronësisë, të drejtave të njeriut, profesioneve të lira ligjore, etj.