Emri: ENTELA NIKAJ
Grada/Titulli: Doktore Shkencash


Edukimi: (2001) Diplomë në Drejtësi, (2006) Diplomë në Shkenca Politike, Universiteti i Bolonjës, Fakulteti i Shkencave Politike, Forli. (2007) Master Universiteti i Bolonjës, Instituti Diplomatik i Ministrisë së Jashtme të Italisë, (2015) Doktor Shkencash, Universiteti i Pavias (Milano)
Drejtimet e kërkimit: Veprimtaria kërkuese e Entela Nikaj është fokusuar në fushën e tematikave: E drejtë europiane, Përafrimi i legjislacionit, E drejtë Publike, Studime rreth ndryshimeve ligjore, ndryshimeve kushtetuese për shkak të reformës ne drejtësi. Kërkime në fushën e së drejtës duke interpretuar implementimet dhe amendimet e fundit.
Eksperienca: Ka një ekspericë kërkimore shkencore prej 10 vjetësh. Prej 8 vitesh Këshilltare në Kuvendin e Shqipërsië për Çështjet Ligjor, Përafrimin e Legjsilacionit. Lektore/Kërkuese në Departamentin e së Drejtës Publike Shteti i së Drejtës, Universiteti i Tiranës. Lektore në Universitetin Mesdhetar Acquis Communitaire, E drejtë procedurale civile europiane. Lektore në Universitetin e Vlorës, E drejtë Europiane. Lektore në disa universitete për lëndët E drejtë Kushtetuese, Etika dhe konflikti i interesave, Marrëdhënie Ndërkombëtare. Eksperte e Sekretariatit Teknik të Reformës në Drejtësi të Komisionit të Posaçëm në Kuvendin e Shqipërsisë për Grupin për Arsimin e Lartë Juridik. Intership në zyrën e Misionit të Përhershëm Shqiptar pranë Këshillit të Europës në Strasburg, Francë

Publikimet: Autore e disa artikujve dhe prezantimeve në veprimtari shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare.

Adresa E-mail: entela.nikaj@fdut.edu.al