EMER,MBIEMER: Anisa Angjeli
DEPARTAMENTI:Departamenti i Të Drejtës Publike
GRADA/TITULLI: Doktor i Shkencave
FUNKSIONI: Lektore
KONTAKT (E-MAIL): anisa.angjeli@fdut.edu.al


BIOGRAFIA:
Pedagog/e pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti I Tiranës. Lektor/e i/e lëndeve E Drejtë Financiare, e cila ofrohet ne vitin e dytë, semestrin e parë në programin e Ciklit të Dytë Të Integruar “Master I Shkencave” si dhe në vitin e tretë, semestrin e pare ne programin Bachelor Gjithashtu lektore e lëndës “E drejta Bankare”, lëndë e cila ofrohet ne vitin e trete , semstri I dytesi lende me zgjedhje. Ka përfunduar studimet për Drejtësi, prane Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti I Tiranës në vitin 2007.Gjithashtu ka kryer studimet pasuniversitare Master I Nivelit te Dyte ne “ EU Business Law” prane Departamentit te se Drejtes Publike.
Duke filluar prej viti 2016 ka fituar Gradën Shkencore “Doktor”.

EKSPERIENCA PUNËSIMI:
2007-2008 – Pedagoge e jashtme, Fakulteti i Drejtesise, Universiteti i Tiranes

2008 – ne vazhdim – Pedagoge efektive, Fakulteti i Drejtesise, Universiteti i Tiranes