Studentët e mbartur në sezonin e rregullt japin provim në lëndët, për të cilat janë shpallur datat e provimeve nga Dekani.