Dr. Laura Vorpsi (Çami)

Dr. Laura Vorpsi (Çami)


Dr. Laura Vorpsi (Çami) ka përfunduar studimet e larta universitare në vitin 2009, ndërsa në vitin 2010 ka kryer studimet në programin Master në “EU Business Law”. Dr. Vorpsi ka marrë gradën shkencore “Doktor” në shkencat juridike dhe fusha e saj kërkimore shkencore është në të drejtën ndërkombëtare private. E përfshirë në një sërë angazhimesh akademike brenda dhe jashtë vendit, si edhe autore e disa botimeve dhe artikujve shkencorë, Dr. Vorpsi vijon që prej vitit 2010 punën si personel akademik me kohë të plotë pranë Departamentit të së Drejtës Civile në Fakultetin e Drejtësisë.

Email: laura.vorpsi@fdut.edu.al