Dhurim librash dhe revistash

Më 1 prill 2021, bibliotekës së Fakultetit Juridik iu dhuruan nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri, 32 libra (11 tituj) që lidhen me Kriminologjinë në kuadër të mbështetjes së tyre për Projektin e Masterit në Kriminologji. Librat, të zgjedhur nga stafi akademik i Masterit në Kriminologji dhe Ekipi i Projektit, do të përdoren nga personeli akademik, si dhe nga studentët e Programit.

Më 28 korrik 2021, në vijim të dhurimit të librave dhe në kuadrin e sigurimit të literaturës akademike nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri për Programin Master, iu dorëzuan Fakultetit të Drejtësisë detajet e aksesit të nëntë abonimeve online në revista të njohura akademike. Aksesi në këto revista sigurohet përmes platformave të Hein Online, Oxford University Press dhe Springer Nature.