“Finalizimi i trajnimeve “Gjyqësori në Fokus” nga ISPL”

Përfundon me sukses cikli i trajnimeve të organizuara nga Konsorciumi i udhëhequr nga Instituti për Studime Publike & Ligjore (IPLS) në kuadër të projektit “Gjyqësori në Fokus”, për studentët e Fakultetit të Drejtësisë, Universitetit i Tiranës. Me datë 15.04.2024, u mbajt trajnimi i fundit mbi temën e “Transparenca në Gjykata” moderuar nga Av.Sajmir Dautaj dhe […]

THIRRJE PËR APLIKIME NGA STUDENTËT E FAKULTETIT TË DREJTËSISË

    THIRRJE PËR APLIKIME NGA STUDENTËT E FAKULTETIT TË DREJTËSISË   Departamenti i të Drejtës Publike, Fakulteti i Drejtësisë është duke zbatuar projektin “Mjetet dhe Institucionet që promovojnë mbrojtjen, respektimin dhe nxitjen e të drejtave të njeriut”. Për zbatimin e këtij projekti do të përfshihen edhe 30 studentë të Fakultetit të Drejtësisë. Studentët do […]

NJOFTIM MBI RREGJISTRIMIN PËR STUDENTËT E PROGRAMEVE MASTER DHE PROGRAM I INTEGRUAR I CIKLIT TË DYTË MASTER I SHKENCAVE NË DREJËSI

Njoftim Njoftohen studentët e programeve Master dhe Programi i Integruar i ciklit të dytë Master i shkencave në drejtësi të bëjnë regjistrimin e përmirësimeve në sistem sipas kërkesës me atë formualarit dorëzuar në sekretarinë mesimore.