Dr. Erjon Muharremaj

Biografi profesionale – Erjon Muharremaj   Lektor i të Drejtës Ndërkombëtare Publike, i Marrëdhënieve Ndërkombëtare, i të Drejtës së Mjedisit në Universitetin e Tiranës dhe i të Drejtës Europiane në Shkollën e Magjistraturës. Ish-Anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor. Zëvendëskryetar i Shoqatës Shqiptare të së Drejtës Ndërkombëtare. Doktor i Shkencave në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti […]

.     [vc_row][vc_column][vc_column_text] “STRUKTURA E VITIT AKADEMIK 2021 – 2022 “ [fancy_link title=”STRUKTURA E VITIT AKADEMIK 2021 – 2022″ link=”https://fdut.edu.al/wp-content/uploads/2021/11/STRUKTURA-2021-2022.pdf” target=”_blank” style=”1″ class=”” download=””]       .

NJOFTIM

Njoftohen studentët e vitit të pare dhe vitit të dytë të Programit të Integruar të Ciklit të Dytë “Master I Shkencave në Drejtësi”, të vitit të tretë të programit të ciklit të pare “Bachelor” me kohë të plotë, studentët e vitit të pare dhe të dytë të programeve Master Shkencor dhe Master Profesional, studentët e […]