NJOFTIM MASTER

Njoftojme te gjithe studentet e vitit te pare Master (Civil,Publik,Penal,Business Law) qe orari mesimor gjendet ne fund te faqes se fakultetit. Mesimi ka filluar dhe zhvillohet sipas orarit perkates. Ketu […]

LISTA EMËRORE E STUDENTËVE ME MESATARE MBI 6 DHE 9-10 PËR PROGRAMIN E INTEGRUAR SI DHE LISTA EMËRORE E STUDENTËVE ME MESATARE 9-10 PËR CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE MASTER.

LISTA EMERORE E STUDENTEVE ME MESATARE MBI 6 PROGRAMI I INTEGRUAR I CIKLIT TË DYTË —> KLIKONI KËTU       LISTA EMERORE E STUDENTEVE ME MESATARE 9-10 PROGRAMI I INTEGRUAR […]

DOKUMENTACIONI QË DUHET TË DORËZOJNË STUDENTËT PËR PËRFITIM/PËRJASHTIM/REDUKTIM NGA TARIFA VJETORE E STUDIMIT DHE BURSË FINANCIARE, NË PROGRAMIN E INTEGRUAR SI DHE PËRGJYSMIM TE TARIFES VJETORE TE STUDIMIT NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE MASTER.

Dokumentacioni që duhet të dorëzojnë studentët për përfitim/përjashtim/reduktim nga tarifa vjetore e studimit dhe bursë financiare, në Programin e Integruar si dhe përgjysmim te tarifes vjetore te studimit në ciklin […]

UniAdrion na informon mbi thirrjen e hapur “Western Balkanship call”.

UniAdrion na informon mbi thirrjen e hapur “Western Balkanship call”.   “Western Balkanship”, është një projekt pilot i financuar nga Ministria Italiane e Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimi Ndërkombëtar (MAECI), […]

ZHVILLOHET TRAJNIM PROFESIONAL “AKSESI NË DREJTËSI DHE PROCESI I RREGULLT LIGJOR”

Më datë 12.10.2023, në ambjentet e Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, u zhvillua trajnimi profesional “Aksesi në Drejtësi dhe Procesi i Rregullt Ligjor”, organizuar nga Instituti për Studime Publike […]

NJOFTIM PËR STUDENTËT E VITIT TË PESTË TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR NË LIDHJE ME LËNDËN ” PRAKTIKË/KLINIKË E LIGJIT “.

Studentet e vitit te peste programit te integruar, ne lidhje me lenden Praktikë/Klinikë e Ligjit, jane te lutur te paraqiten te sekretaria e Klinikes se Ligjit per te bere rregjistrimin. […]

NJOFTIM, SHTYHET AFATI PËR APLIKIMIN NË CIKLIN E TRETË TË STUDIMEVE “ MASTER EKZEKUTIV NË KRIMINOLOGJI ”

NJOFTIM!     SHTYHET AFATI PËR APLIKIMIN NË CIKLIN E TRETË TË STUDIMEVE “ MASTER EKZEKUTIV NË KRIMINOLOGJI ” NGA DATA 12 TETOR DERI NË DATËN 20 TETOR! APLIKIMET BËHEN […]

LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI NË VITIN E PARË TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI” VITI AKADEMIK 2023 – 2024

LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI NË VITIN  E PARË  TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË  “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”  VITI AKADEMIK  2023 […]