NJOFTIM PER STUDENTET E PROGRAMIT TE INTEGRUAR “MASTER I SHKENCAVE NE DREJTESI”

Studentet e Programit Te Integruar “Master i Shkencave ne Drejtesi “Viti i Peste jane te lutur te dorezojne prane Sekretarise Mesimore mbrojtjen e gjuhes se huaj sipas udhezimit bashkengjitur https://fdut.edu.al/wp-content/uploads/2023/09/Udhezimi-nr.-52-dhe-ndryshimet-e-tij-2.pdf […]

Thirrje per Dergimin e Artikujve Shkencore

THIRRJE PËR PRANIM ARTIKUJSH     Revista “Studime Juridike”, e Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, hap thirrjen për dërgimin e artikujve për numrin 2 të revistës për vitin 2023. […]

NJOFTIM MBI RREGJISTRIMIN PËR STUDENTËT E PROGRAMEVE MASTER DHE PROGRAM I INTEGRUAR I CIKLIT TË DYTË MASTER I SHKENCAVE NË DREJËSI

Njoftim Njoftohen studentët e programeve Master dhe Programi i Integruar i ciklit të dytë Master i shkencave në drejtësi të bëjnë regjistrimin e përmirësimeve në sistem sipas kërkesës me atë […]

Përcjellje informacioni mbi thirrjen për kandidatura për programet e bursave të studimit të Qeverisë Franceze!

Universiteti i Tiranës është informuar nga Ambasada e Francës në Shqipëri se janë hapur thirrjet për kandidatura për programet e bursave të studimit të Qeverisë Franceze. Bursat e studimit ofrohen […]