NJOFTIM PER STUDENTET E PROGRAMIT TE INTEGRUAR “MASTER I SHKENCAVE NE DREJTESI”

Studentet e Programit Te Integruar “Master i Shkencave ne Drejtesi “Viti i Peste jane te lutur te dorezojne prane Sekretarise Mesimore mbrojtjen e gjuhes se huaj sipas udhezimit bashkengjitur https://fdut.edu.al/wp-content/uploads/2023/09/Udhezimi-nr.-52-dhe-ndryshimet-e-tij-2.pdf […]

NJOFTIM PËR KANDIDATËT QË KËRKOJNË TË NDJEKIN STUDIMET NË FAKULTETIN E DREJTËSISË TË UNIVERSITETIT TË TIRANËS

                                   NJOFTIM PËR KANDIDATËT QË KËRKOJNË TË NDJEKIN STUDIMET NË FAKULTETIN E DREJTËSISË TË […]

NJOFTIM : REGJISTRIMI I FITUESVE, PËR PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE “ MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI

NJOFTIM REGJISTRIMI I FITUESVE, PËR PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE “ MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI” DO TË ZHVILLOHET PRANË FAKULTETIT TË DREJTËSISË, KATI I PARË […]

THIRRJE PËR APLIKIM PËR TË PËRZGJEDHUR 6 STUDENTË TË FAKULTETEVE TË DREJTËSISË

  📍Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), në kuadër të nismës “Jo Korrupsionit, Po Demokracisë”, mbështetur financiarisht nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim (SIDA), shpall thirrjen për 6 studentë […]