Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët në Universitetin Vytautas Magnus, në Lituani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët në Universitetin Vytautas Magnus, në Lituani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.   Në kuadër të programit Erasmus + është […]

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Aegean, Greqi, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Aegean, Greqi, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024   Në […]

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Aristotel të Selanikut, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023- 2024.

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Aristotel të Selanikut, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023- 2024.   Në kuadër […]

Thirrje Erasmus +

.     Kliko këtu ->  Thirrja Masaryk 06.04.2023     Kliko këtu ->  THIRRJA Akdeniz 06.04.2023     Kliko këtu ->  Thirrja Granada studente 04.2023         […]

Thirrje Erasmus +

.         Kliko këtu -> Thirrja Saarland 27.03.2023           .  

Thirrje Erasmus +

.         Kliko këtu ->  Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus La sapienca           .