Fotogaleria

March 3, 2020

Zbatimi i reformës në lidhje me arsimin juridik, edukimin ligjor dhe ndihmën juridike

Fakulteti i Drejtësisë organizoi Tryezën me temë ‘Zbatimi i reformës në lidhje me arsimin juridik, edukimin ligjor dhe ndihmën juridike’, ku u prezantuan gjetjet dhe konkluzionet […]
February 16, 2020

Ngritja dhe Funksionimi i Organeve të Drejtësisë

Fakulteti i Drejtësisë organizoi Tryezën me temë ‘Ngritja dhe Funksionimi i Organeve të Drejtësisë’, ku u prezantuan gjetjet dhe konkluzionet e monitorimit të ecurisë së reformës […]
November 21, 2019

Fakulteti i Drejtësisë të Universitetit të Tiranës organizoi në datë 19 nëntor 2019 “Ditët e të Drejtës Evropiane- sezoni 2”

October 14, 2019

MBI CERTIFIKATËN E AKREDITIMIT TE INSTITUCIONAL TË UT – së.