Fotogaleria

01/11/2021

Dekani i Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Prof. Dr Sokol Mëngjesi zhvilloi një takim me Dekanin e Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Poitier Prof. Dr. Didier Veillon

Në tetor një delegacion nga Universiteti i Tiranës zhvilloi takime me përfaqësues të Universitetit të Poitierit me qëllim rritjen e bashkëpunimit dhe shkëmbimit të ekperiencave ndërmjet […]
04/10/2021

“Zhvillimi i kontratave kolektive dhe mbrojtja efektive e punëmarrësve shqiptar. Ndërgjegjësimi i komunitetit mbi rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit”

Në kuadër të zbatimit të komponentit të parë të projektit “Zhvillimi i kontratave kolektive dhe mbrojtja efektive e punëmarrësve shqiptar. Ndërgjegjësimi i komunitetit mbi rëndësinë e mbrojtjes […]
29/09/2021

“Zhvillimi i kontratave kolektive dhe mbrojtja efektive e punëmarrësve shqiptar”

Me datë 28.09.2021, në ambjentet e Albpetrol Fier, në kuadër të zhvillimit të projektit “Zhvillimi i kontratave kolektive dhe mbrojtja efektive e punëmarrësve shqiptar”, financuar nga Fondacioni […]
17/09/2021

Shkolla e 5-të Verore në Ballkan 2021, “Kriza e Shtetit të së Drejtës në Ballkan dhe në BE”, Fakulteti i Drejtësisë UT

Në kuadër të Shkollës së  5-të Verore në Ballkan 2021, “Kriza e Shtetit të së Drejtës në Ballkan dhe në BE”, Fakulteti i Drejtësisë, mbështeti realizimin […]