“Rinia shqiptare, të drejtat e njeriut dhe e shkuara”

Në kuadër të Projektit “Rinia shqiptare, të drejtat e njeriut dhe e shkuara” që zbatohet nga Instituti Studimeve Politike me mbështetjen e Ministrisë së Jashtme të Republikës Çeke, Fakulteti Drejtësisë […]

Gjyq imitues në Fakultetin e Drejtësisë/National Moot Court Competition

Më 24 Maj 2023, në ambjentet e Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, u zhvillua gjyqi imitues në të Drejtën Penale, me pjesëmarrjen e një jurie të nderuar të përbërë […]

Leksion i hapur “Gjuha e Urrejtjes në Shqipëri”

Më datë 23.05.2023, në ambjentet e Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, u zhvillua një leksion i hapur me nismën e Komitetit Shqiptar të Helsinkit. KShH po zbaton nismën “Kundër Gjuhës […]

Konferenca Studentore Ndërkombëtare të organizuar nga Universiteti i Tiranës me temë “Kërkimi shkencor dhe edukimi në perspektivën e studentëve të rinj.

Në datat 18-19 maj 2023 u mbajt për herë të parë Konferenca Studentore Ndërkombëtare të organizuar nga Universiteti i Tiranës me temë “Kërkimi shkencor dhe edukimi në perspektivën e studentëve […]

Fakulteti i Drejtësisë shpreh kënaqësinë për bashkëpunimin me studiuesin amerikan të Fulbright-it, Z. Jay Shapiro

Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, ka patur kënaqësinë të mirëpresë studiuesin amerikan të Fulbright-it, Z. Jay Shapiro për periudhën Mars-Maj 2023. Ai ka kontribuar me dijet dhe profesionalizmin e […]

Leksion i hapur

“Në datën 26.4.2023 Fakulteti i Drejtësisë në bashkëpunim me ICC Albania, në kuadër të nismës së ICC Albania për promovimin e arbitrazhit dhe zgjidhjes alternative të mosmarrëveshjeve, organizuan një leksion […]

Në datë 4 prill 2023, Fakulteti i Drejtësisë i Univesitetit i Tiranës dhe Fakulteti i Drejtësisë Democritus, Universiteti i Trakës, Greqi nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi në Komotini, Greqi.

Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është bashkëpunimi mes tyre në disa fusha si shkëmbimi i stafit akademik, i studentëve, aplikimi i përbashkët në projekte kërkimore shkencore, organizimi i seminareve, konferencave, promovimi […]

Leksion i hapur mbi Barazine Gjinore

Më datë 28.03.2023, Qendra për Drejtësi Gjinore, organizoi një leksion të hapur në ambjentet e Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, rreth diskriminimit të komunitetit LGBTIQ+ në Shqipëri. Drejtoresha e […]

“Transparenca dhe e Drejta e Informimit në Institucionet e BE-së”, në kuadër të projektit “E drejta e informimit në Shqipëri”

Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike (ASPA), zhvilluan më datë 23.03.2023, një sesion të hapur informues me temë “Transparenca dhe e Drejta […]