Fotogaleria

January 31, 2021

Memorie, Dialog për të shkuarën dhe të Drejtat e Njeriut në Shqipëri para dhe gjatë 90-ies.

Libri, i botuar në kuadër të projektit HR, u zbatua nga ISP në bashkëpunim me Ambasadën Çeke në Tiranë. Link: ISP ALBANIA ( Instituti i Studimeve […]
January 21, 2021

Workshop “Liria e Medias në Shqipëri”

Fakulteti i Drejtësisë, pavarësisht vështirësive që të gjithë po jetojmë,  teknoligjinë e informacionit ka vendosur ta përdor jo vetëm për mësimdhënien por edhe për zhvillimin e […]
March 3, 2020

Zbatimi i reformës në lidhje me arsimin juridik, edukimin ligjor dhe ndihmën juridike

Fakulteti i Drejtësisë organizoi Tryezën me temë ‘Zbatimi i reformës në lidhje me arsimin juridik, edukimin ligjor dhe ndihmën juridike’, ku u prezantuan gjetjet dhe konkluzionet […]
February 16, 2020

Ngritja dhe Funksionimi i Organeve të Drejtësisë

Fakulteti i Drejtësisë organizoi Tryezën me temë ‘Ngritja dhe Funksionimi i Organeve të Drejtësisë’, ku u prezantuan gjetjet dhe konkluzionet e monitorimit të ecurisë së reformës […]