Fotogaleria

October 4, 2021

“Zhvillimi i kontratave kolektive dhe mbrojtja efektive e punëmarrësve shqiptar. Ndërgjegjësimi i komunitetit mbi rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit”

Në kuadër të zbatimit të komponentit të parë të projektit “Zhvillimi i kontratave kolektive dhe mbrojtja efektive e punëmarrësve shqiptar. Ndërgjegjësimi i komunitetit mbi rëndësinë e mbrojtjes […]
September 29, 2021

“Zhvillimi i kontratave kolektive dhe mbrojtja efektive e punëmarrësve shqiptar”

Me datë 28.09.2021, në ambjentet e Albpetrol Fier, në kuadër të zhvillimit të projektit “Zhvillimi i kontratave kolektive dhe mbrojtja efektive e punëmarrësve shqiptar”, financuar nga Fondacioni […]
September 17, 2021

Shkolla e 5-të Verore në Ballkan 2021, “Kriza e Shtetit të së Drejtës në Ballkan dhe në BE”, Fakulteti i Drejtësisë UT

Në kuadër të Shkollës së  5-të Verore në Ballkan 2021, “Kriza e Shtetit të së Drejtës në Ballkan dhe në BE”, Fakulteti i Drejtësisë, mbështeti realizimin […]
September 17, 2021

5th Summer University in the Balkans 2021   “CRISIS OF THE RULE OF LAW IN THE BALKANS AND IN THE EU”, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës

  5th Summer University in the Balkans 2021 “CRISIS OF THE RULE OF LAW IN THE BALKANS AND IN THE EU”   hosted by Faculty of […]