DOKUMENTACIONI QË DUHET TË DORËZOJNË STUDENTËT PËR PËRFITIM/PËRJASHTIM/REDUKTIM NGA TARIFA VJETORE E STUDIMIT DHE BURSË FINANCIARE, NË PROGRAMIN E INTEGRUAR SI DHE PËRGJYSMIM TE TARIFES VJETORE TE STUDIMIT NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE MASTER.

Dokumentacioni që duhet të dorëzojnë studentët për përfitim/përjashtim/reduktim nga tarifa vjetore e studimit dhe bursë financiare, në Programin e Integruar si dhe përgjysmim te tarifes vjetore te studimit në ciklin […]

NJOFTIM PËR MIRATIMIN E DATËS 27 NËNTOR 2023,SI DITË PUSHIMI

Festa Kombëtare “Dita e Flamurit dhe e Pavarsisë” e datës 28 nëntor 2023, dhe Festa Kombëtare “Dita e Clirimit, e datës 29 nëntor 2023, bie përkatesisht ditën e martë dhe […]

KONKURSI I PUNIMEVE KËRKIMORE-EDICIONI 5

Projekti “CleanScore” për të nxitur kërkimin shkencor cilësor, si dhe përdorimin e librarisë digjitale JSTOR, ka ndërmarrë iniciativën për të zhvilluar edicionin e pestë të “Konkursit të Punimeve Kërkimore“, të […]

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (QKEDH), më datë 07 nëntor 2023, nëshkroi marrëveshjen e bashkëpunimit me Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës me qëllim Parandalimin e Radikalizmit dhe Ekstremizmit të Dhunshëm.

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (QKEDH), më datë 07 nëntor 2023, nëshkroi marrëveshjen e bashkëpunimit me Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës me qëllim Parandalimin e Radikalizmit dhe […]

RIKUJTESE!LISTA E FITUESVE TË MASTERIT EKZEKUTIV NË KRIMINOLOGJI

      Nr. ID 1 K00325040L 2 J51230038E 3 J70614113D 4 I25221064V 5 I60127060K 6 K05617026B 7 I05329061P 8 H60914038L 9 I50713067N 10 J96008022I 11 H80723118V 12 I60625085A 13 […]

RIKUJTESE!LISTA E FITUESVE TË MASTERIT EKZEKUTIV NË KRIMINOLOGJI!

  Nr. ID 1 K00325040L 2 J51230038E 3 J70614113D 4 I25221064V 5 I60127060K 6 K05617026B 7 I05329061P 8 H60914038L 9 I50713067N 10 J96008022I 11 H80723118V 12 I60625085A 13 J65907054Q 14 […]

Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Tiranës shpall konkursin për 1 (një) vend të lirë pune për pesonel administrativ të emërtesës ”Kryetar i Degës së Shërbimeve”.

Kandidatët konkurrentë duhet të plotësojnë këto kritere: Kritere të përgjithshme: Të jetë shtetas shqiptar me zotësi të plotë për të vepruar; Të zotërojë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e […]

APLIKANTËT FITUES NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE MASTER PER VITIN AKADEMIK 2023-2024

.       Kliko Ketu per te pare listen e fituesve—>> APLIKANTËT FITUES NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE, MASTER PROFESIONAL EU BUSINESS LAW       Kliko […]

UniAdrion na informon mbi thirrjen e hapur “Western Balkanship call”.

UniAdrion na informon mbi thirrjen e hapur “Western Balkanship call”.   “Western Balkanship”, është një projekt pilot i financuar nga Ministria Italiane e Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimi Ndërkombëtar (MAECI), […]

HAPEN APLIKIMET PËR STUDENTËT/ KUSHTET PËR TË PËRFITUAR BURSË NË VLERËN E PAGËS MINIMALE – MATURA SHTETËRORE 2024

Hapen aplikimet për studentët/ Kushtet për të përfituar bursë në vlerën e pagës minimale – Matura Shtetërore 2024       Kliko ketu per te  lexuar artikullin e plote:  https://maturashteterore.com/2023/10/24/hapen-aplikimet-per-studentet-kushtet-per-te-perfituar-burse-ne-vleren-e-pages-minimale/