Njoftim nga Zyra e Financës, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës

Njoftohen te gjithe studentet e vitit IV, Programi Bachelor, Sistemi me Kohe te pjesshme, te cilet nuk kane kryer pagesen e shkollimt, duhet qe te bejne pagesen deri ne date 13.06.2014. mosberja e pageses ju penalizon per te hyre ne provimet e sezonit. Njoftohen te gjithe studentet e Sistemit Master, (Profesional apo Shkencor) te cilet […]

Leksion I hapur me temë “Shkenca e kriminalistikës në luftimin e kriminalitetit”.

Në kuadër të bashkëpunimit me pedagogë të huaj, Prof.Dr. Vesel  LATIFI, Profesor I Fakultetit Juridik të Prishtinës, udhëheqës i Fakultetit të Sigurisë dhe Kriminalistikës në Institucionin e Arsimit Universitar – Kolegjin Evropian “ JURIDICA”, në Prishtinë dhe profesor në lëndët Kriminalistika , Politika Kriminale në Fakultetin Juridik të Universitetit të Evropës Juglindore në Tetovë, do […]

R&D and Innovation in Western Balkans

R&D and Innovation in Western Balkans   Please find below the last newsletter of the Western Balkan countries INCO-NET (project on Coordination of Research Policies with the Western Balkan Countries) providing news articles, event and call announcements as well as newly added links and documents. As the WBC-INCO.NET Coordination of Research Policies with the Western Balkans project is ending […]

Ndryshim date provimi, E Drejtë Penale e Posaçme

 Link: Ndryshim date provimi, E Drejtë Penale e Posaçme  

Informacion mbi projektet nderkombetare JoinEU-SEE Penta, Basileus V dhe PACINNO

  Link: Informacion mbi projektet nderkombetare JoinEU-SEE Penta, Basileus V dhe PACINNO  

Njoftim për vende të lira pune

  Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Tiranës rishpall konkursin për 4 (katër) vënde të lira pune për personel administrativ me kontrata pune të përkohshme për vitin buxhetor 2014, si më poshtë:   1.      Specialist në Degën e Financës 2.     Specialist në Degën e Shërbimeve 3.     Specialist në Degën e Burimeve Njerëzore 4.     Sekretare për “Klinikën e Ligjit” I.Për […]

Mbi Reformen e Arsimit te Larte

Link: Raport, Reforma e Arsimit te Larte Në linkun e mësipërm po ju përcjellim raportin e parë për reformimin e Arsimit të Lartë dhe Kërkimit Shkencor, të cilën ja u kemi përcjellë edhe me shkresë zyrtare nr 422 prot. date 02.05.2014 Mendimet tuaja në lidhje me raportin të përcillen me shkrim në Dekanat brënda datës […]

SPORT FEST 2014

Me date 25 Prill 2014 ora 10:00 ne pallatin e sporteve “Asllan Rusi” zhvillohet aktiviteti sportiv “Sport Fest” me pjesemarrjen e Universitetit te Tiranes, Universitetit te Prishtinds, Universitetit te Tetoves, Universitetit “Luigj Gurakuqi” i Shkodrds, Universitetit “Aleftsander Mojsiu.” i Durresit, me llojet e sportit: Volejboll, Basketboll, Beachvolej, Minifutboll. E nderojnë këtë aktivitet edhe prezenca e Ministres së Arsimit dhe Sporteve, Rektorë të universiteteve pjesemarrdse, dekanet […]