Struktura e vitit akademik 2013-2014, Master, Sistemi me kohe te plote

Struktura e vitit akademik 2013-2014, Master, Sistemi me kohe te plote

Struktura e vitit akademik 2013-2014, Master Profesional Sistemi me kohe te pjesshme

Struktura e vitit akademik 2013-2014, Master Profesional Sistemi me kohe te pjesshme

Mbi plotesimin e kuotave ende te paplotesuara ne programet e ciklit te dyte te studimeve master

Mbi plotesimin e kuotave ende te paplotesuara ne programet e ciklit te dyte te studimeve master

Programi i praktikës profesionale për studentët e drejtësisë, pranë Avokaturës së Shtetit

  Njoftohen studentët e vitit të fundit në ciklin e dytë të studimeve, në Programet Master Profesional dhe Master Shkencor (drejtimi publik, penal, civil), në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i […]

Njoftim per vendet e mbetura bosh ne programin Master Shkencor dhe Profesional

Link: Njoftim per vendet e mbetura bosh ne programin Master Shkencor dhe Profesional

Njoftim per aplikantet e Ciklit te dyte Master

Njoftojme te gjithe aplikantet qe vijne nga universitetet jopublike e qe kane aplikuar ne programet e ciklit te dyte te studimeve master, se brenda dates 21.01.2014 duhet te sjellin prane […]

Kuotat e veçanta propozuar nga Instituti i Integrimit të të Përndjekurve Politikë, për ciklin e parë të studimeve me kohë të pjesshme dhe edukimit në distancë, për vitin akademik 2013-2014

1. Lista emërore, shtesat e kuotave të veçanta propozuar nga Instituti i Integrimit të të Përndjekurve Politikë, për ciklin e parë të studimeve me kohë të pjesshme dhe edukimit në […]

Hapet afati i ri aplikimesh në programet e ciklit të dytë, me Kohë të plotë

Njoftojmë se është miratuar propozimi mbi hapjen e një afati të aplikimit në programet e ciklit të dytë, me Kohë të plotë, për periudhën 20-27 nëntor 2013, ora 16.00. Vetëm për […]

Njoftim për kurset e gjermanishtes

DAAD (Shërbimi i Shkëmbimit Akademik Gjerman) do të financojë edhe këtë semestër Kurse të Gjuhës Gjermane pranë Fakultetit të Ekonomisë. Kursi 2: I Avancuar 2 Kursi do të ketë tashmë […]