Kuotat e veçanta propozuar nga Instituti i Integrimit të të Përndjekurve Politikë, për ciklin e parë të studimeve me kohë të pjesshme dhe edukimit në distancë, për vitin akademik 2013-2014

1. Lista emërore, shtesat e kuotave të veçanta propozuar nga Instituti i Integrimit të të Përndjekurve Politikë, për ciklin e parë të studimeve me kohë të pjesshme dhe edukimit në […]

Hapet afati i ri aplikimesh në programet e ciklit të dytë, me Kohë të plotë

Njoftojmë se është miratuar propozimi mbi hapjen e një afati të aplikimit në programet e ciklit të dytë, me Kohë të plotë, për periudhën 20-27 nëntor 2013, ora 16.00. Vetëm për […]

Njoftim për kurset e gjermanishtes

DAAD (Shërbimi i Shkëmbimit Akademik Gjerman) do të financojë edhe këtë semestër Kurse të Gjuhës Gjermane pranë Fakultetit të Ekonomisë. Kursi 2: I Avancuar 2 Kursi do të ketë tashmë […]

Njoftime për regjistrime

Njoftim për regjistrim në Bachelor me Kohë të pjesshme Njoftim për rregjistrimin në Master Profesional, Master Shkencor

Njoftim per studentet e vitit te pare, Sistemi me Kohe te pjesshme

Njoftojme studentet e vitit te pare te Sistemit me Kohe te pjesshme se mesimi fillon ne dateb 26.10.2013. Meismi do te zhvillohet ne ambjentet e godines Iliria (Ishi Kinoklubi i […]