Njoftime

October 15, 2021

Fillimi i vitit akademik 2021 – 2022 fillon ditën e hënë datë 18.10.2021.

Për të hyrë në ambientet e Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës duhet të jeni të paisur me maskë. Gjithashtu duhet të keni me vete […]
October 15, 2021

Master in Transitional Justice

Click here -> https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.osce.org%2Fsq%2Fpresence-in-albania%2F500713%3Ffbclid%3DIwAR06t3dsKrhw5Xp8qOwO87R-CKIpyZis8EFOkOFFCHBTOMTGWe8aTar41Bg&h=AT17Gny5eAvwaLkJYhmLdy5R36BI1olyKjcpCDVEqeH6QP-IjN2TR8EvWBATD9vw3oenEeKTl1RIukdWXUn2-Vfy1XtEqMj3v4caWssbLFmN3CW2gPXqMkKR19vF&s=1
October 15, 2021

Informacion ne lidhje me bursat financiare dhe kategorite qe perfitojne perjashtim/pergjysmim nga tarifa e shkollimi per vitin akademik 2021-2022.

NE BAZE TE VKM NR.39 DATE 23.01.19, VKM NR.40 DATE 23.01.19  DHE VKM 251 DATE 27.03.20, STUDENTET E CIKLIT TE PARE TE STUDIMEVE : Programi i […]
October 13, 2021

FITUES DEGA E DYTË PËR PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË INTEGRUAR “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI” ( SHPËRNDARJE KUOTASH)

.       Kliko këtu ->  Renditja me ID të dhënat data 13.10.2021, Dega e dytë “Shperndarje Kuotash”       .