NJOFTIM MBI REGJISTRIMIN E PROVIMEVE PER STUDENTET TE CILET KANE TEJKALUAR DYFISHIN E VITEVE TE STUDIMIT!

NJOFTIM MBI REGJISTRIMIN E PROVIMEVE PER STUDENTET TE CILET KANE TEJKALUAR DYFISHIN E VITEVE TE STUDIMIT! 1. Shtyrjen e perfundimit te studimeve brenda vitit akademik 2023 – 2024 për: • Studentët e ciklit Master (Penale, Civile, Publike) te cilët jane registruar ne Fakultetin e Drejtesise ne vitet akademike 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 si dhe per […]

“Klinika e Ligjit prane Departamentit te se Drejtes Publike organizon nje gjyq imitues”

Në kuadër të aktiviteteve që realizohen nga Klinika e Ligjit, pranë Departamentit të së Drejtës Publike, të Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, studentët e vitit të V, të Programit të Integruar të Ciklit të Dytë të Studimeve, organizuan me datë 15.05.2024 një gjyq imitues në fushën e të drejtave të njeriut, nën drejtimin e […]

ZHVILLOHET GJYQ IMITUES NE FAKULTETIN E DREJTESISE

Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, në bashkëpunim me shoqatën “ELSA Albania”, organizoi në datën 14 Maj 2024, një gjyq imitues penal, me pjesmarrjen e një jurie të nderuar të përbërë nga Zj.Brunilda Kadi dhe Zj.Marçela Shehu, gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, si dhe Zv.Dekani i Fakultetit të […]

Me rastin e Ditës Kombëtare të Drejtësisë, 10 maj 2024, Gjykata e Lartë e Republikës së Shqipërisë në bashkëpunim me Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, organizuan një ‘Gjyq imitues

Me rastin e Ditës Kombëtare të Drejtësisë, 10 maj 2024, Gjykata e Lartë e Republikës së Shqipërisë në bashkëpunim me Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, organizuan një ‘Gjyq imitues’ me pjesëmarrjen e studentëve të këtij fakulteti. ‘Gjyqi imitues’ zhvillohet në kuadër të aktiviteteve të Gjykatës së Lartë, si edhe aktiviteteve me karakter shkencor të […]

Nënshkruhet marrëveshja e Bashkëpuninimit me Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë Industriale

Me datë 09.05.2024, është lidhur Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale (DPPI) dhe Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës (FDUT). Ky bashkëpunim synon të informojë studentët, të promovojë ndërgjegjësimin dhe identifikimin e strategjive për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë industriale. Prof. Dr. Dorina Hoxha, Dekane e Fakultetit të Drejtësisë dhe […]