Njoftime

August 2, 2021

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E VENDEVE VAKANTE PER DY ANETARE TE KLGJ DHE KLP

Proçedurat për paraqitjen e shprehjes së interesit për pozicionet vakante për anëtartarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga trupa e […]
July 29, 2021

Datat e Provimeve viti parë të Programit Master Ekzekutiv në Kriminologji

Njoftohen studentët e vitit të parë të Programit Master Ekzekutiv në Kriminologji se provimet e sezonit të vjeshtës (shtator 2021)  për vitin akademik 2020 – 2021 […]
July 28, 2021

Datat e provimeve viti i parë dhe vitit i dytë të Programit Master i Shkencave (penal/ civil/ publik), Master Profesional (penal/ civil/ publik) me kohë të plotë dhe kohë të pjesshme, studentët e Masterit Profesional Eu Business Law dhe studentët e Programit Master i Shkencave dhe Master Profesional programi i vjetër 2011 – 2012

Njoftohen studentët e vitit të parë dhe vitit të dytë të Programit Master i Shkencave (penal/ civil/ publik), studentët e vitit të pare dhe të dytë […]
July 28, 2021

Datat e provimeve viti tretë të programit të ciklit të parë “Bachelor” me kohë të plotë dhe  studentët e vitit të katërt të programit të ciklit të parë “Bachelor” me kohë të pjesshme

Njoftohen studentët e vitit të tretë të programit të ciklit të parë “Bachelor” me kohë të plotë dhe  studentët e vitit të katërt të programit të […]