Fotogaleri

13/05/2022

Homofobia dhe krimet e urrejtjes

Në kuadër të ditës ndërkombëtare të Homofobisë, në të gjitha vendet dhe universitetet organizohen veprimtari njohëse dhe sensibilueze kundër gjuhës së urrejtjes dhe krimeve të urrejtjes. […]
11/05/2022

Balkan SUMMER UNIVERSITY 2021/22 Session II : List of participants from Tirana

Një grup pedagoësh dhe studentësh të programit master dhe doktoraturë të Fakultetit të Drejtësisë, morën pjesë në sesionin e 5të të Shkollës Rajonale Ballkanike “Crisis of the […]
10/05/2022

“Diversity of enforcement Titles on cross border debt collection in EU”

Departamenti i së Drejtës Civile, Fakulteti i Drejtësisë, ka bashkëpunuar dhe realizuar me sukses, së bashku me Fakultete të tjera partnerë, projektin EU- EN4S, “Diversity of […]
28/04/2022

“Mjetet dhe instrumentat për parandalimin e dhunës në Familje”

“Mjetet dhe instrumentat për parandalimin e dhunës në Familje” ishte tema e leksionit te hapur te mbajtur ditën e premte datë 22.04.2022 në Fakultetin e Drejtësisë […]