Zyra e Karrierës në bashkëpunim me Centre For Legal Empowerment zhvilloi më dt. 21 Maj 2024: Organizoi diskutimin në një grup studentësh me temë: Nga leksionet mbi ligjin tek rastet në praktikë.

Zyra e Karrierës në bashkëpunim me Centre For Legal Empowerment zhvilloi më dt. 21 Maj 2024: Organizoi diskutimin në një grup studentësh me temë: Nga leksionet mbi ligjin tek rastet në praktikë. Qëllimi i të cilit ishte: – Identifikim i bazës ligjore për zgjidhjen e një kazusi? – Si të aksesonin ligjet e përditësuara dhe/ose ligjin e kohës […]

Leksion i hapur me temë “Karriera dhe Lidershipi” nga Znj. Grida Duma

Leksion i hapur me temë “Karriera dhe Lidershipi” nga Znj. Grida Duma Ditën e mërkurë në datë 15 Maj në Fakultetin e Drejtësisë, Znj. Grida Duma me ftesë të Këshillit Studentor të FDUT zhvilloi një leksioni të hapur me temë  ”Karriera dhe Lidershipi” . Studentët zhvilluan një bashkëbisedim të lirë, frymëzues, për të rritur vetëbesimin […]

Fuqizimi i studentëve dhe aspekte të punësimit në organizatat jofitimprurëse – Opsionet për karrierën dhe formimin profesional.

Zyra e Karrierës në bashkëpunim me Centre For Legal Empowerment zhvilloi sot më date 24 prill 2024 ora 10:30 (Salla Doktorale) në Fakultetin e Drejtesisë trajnimin me studentët ku tema e diskutimit ishte: Fuqizimi i studentëve dhe aspekte të punësimit në organizatat jofitimprurëse – Opsionet për karrierën dhe formimin profesional. Qëllimi: Aftësimi praktik në aspektet […]

Foto gjatë aktivitetit Lushnje Datë 20.03.2024