“Klinika e Ligjit prane Departamentit te se Drejtes Publike organizon nje gjyq imitues”

Në kuadër të aktiviteteve që realizohen nga Klinika e Ligjit, pranë Departamentit të së Drejtës Publike, të Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, studentët e vitit të V, të Programit të Integruar të Ciklit të Dytë të Studimeve, organizuan me datë 15.05.2024 një gjyq imitues në fushën e të drejtave të njeriut, nën drejtimin e […]

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Kalisz, në Poloni, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Kalisz, në Poloni, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025. Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Kalisz, […]

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Kodolanyi Janos, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Kodolanyi Janos, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025. Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Kodolanyi Janos […]

ZHVILLOHET GJYQ IMITUES NE FAKULTETIN E DREJTESISE

Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, në bashkëpunim me shoqatën “ELSA Albania”, organizoi në datën 14 Maj 2024, një gjyq imitues penal, me pjesmarrjen e një jurie të nderuar të përbërë nga Zj.Brunilda Kadi dhe Zj.Marçela Shehu, gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, si dhe Zv.Dekani i Fakultetit të […]

Me rastin e Ditës Kombëtare të Drejtësisë, 10 maj 2024, Gjykata e Lartë e Republikës së Shqipërisë në bashkëpunim me Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, organizuan një ‘Gjyq imitues

Me rastin e Ditës Kombëtare të Drejtësisë, 10 maj 2024, Gjykata e Lartë e Republikës së Shqipërisë në bashkëpunim me Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, organizuan një ‘Gjyq imitues’ me pjesëmarrjen e studentëve të këtij fakulteti. ‘Gjyqi imitues’ zhvillohet në kuadër të aktiviteteve të Gjykatës së Lartë, si edhe aktiviteteve me karakter shkencor të […]

Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët në Universitetin Vytautas Magnus, në Lituani, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.

Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët në Universitetin Vytautas Magnus, në Lituani, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025. Në kuadër të programit Erasmus + është shtyrë thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Vytautas Magnus në Lituani, për semestrin e parë të vitit […]

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Kauno Kolegija Higher Education Institution, Lituani, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Kauno Kolegija Higher Education Institution, Lituani, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025. Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Kauno Kolegija […]