Mesazh Falenderimi i Dekanes Dorina Hoxha.

Të nderuar kolegë të dashur, studentë të FDUT-së! Ju falenderoj nga zemra për mbështetjen e dhënë, që ky proçes zgjedhor, për autoritetet dhe organet drejtuese, të realizohej me sukses dhe përgjegjësi të plotë ! Përgjegjësia dhe përkushtimi i treguar ndaj këtij proçesi dhe çdo pune të ndërmarrë në funksion të tij, është tregues i një […]

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Silesian të Teknologjisë, Poloni, për pjesëmarrje në aktivitetin “International Staff Week”, në datat 1-5 Korrik 2024, me temë “To Bee Eco

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Silesian të Teknologjisë, Poloni, për pjesëmarrje në aktivitetin “International Staff Week”, në datat 1-5 Korrik 2024, me temë “To Bee Eco in the Post-industrial Environment”. https://www.polsl.pl/rn3-1-dwz-swm/en/isw2024-july/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e […]

Datat e Provimeve Sezoni i Veres dhe Sezoni Paradiplome Viti Akademik 2023-2024 Programet Master, PICD dhe Bachelor

  Klikoni linkun e meposhtem per te hapur datat e provimeve: Datat e Provimeve Sezoni i Veres dhe Sezoni Paradiplome Viti Akademik 2023-2024 Programet Master, PICD dhe Bachelor

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Aristotel të Selanikut, Greqi, për semestrin e parë të vitit akademik 2024- 2025.

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Aristotel të Selanikut, Greqi, për semestrin e parë të vitit akademik 2024- 2025. Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Aristotel të Selanikut, Greqi, për semestrin […]

Njoftim për miratimin e datës 15 Mars 2024 si ditë pushimi.

Data 15 mars 2024, do të jetë ditë pushimi në të gjitha njësitë përbërëse të Universitetit të Tiranës. Për personelin akademik, zëvendësimi i kësaj dite pune, sipas kalendarit mësimor, do të bëhet në datën 19 mars 2024, ose në datën 26 mars 2024. Për personelin ndihmësakademik, zëvendësimi i kësaj dite pune, do të bëhet në […]