Armela Maxhelaku

Armela Maxhelaku


Armela Maxhelaku ka përfunduar studimet e larta universitare në vitin 2012, e më tej ato të nivelit Master Shkencor në të Drejtë Civile në vitin 2014 me rezultate të shkëlqyera, pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Prej vitit 2015 është angazhuar si pedagoge e jashtme pranë Departamentit të së Drejtës Civile, Fakulteti i Drejtësisë, UT dhe njëkohësisht si nëpunëse civile në menaxhimin e fondeve të huaja në administratën publike.
Nga viti 2019 është punësuar si personel akademik me kohë të plotë pranë Departamentit të së Drejtës Civile.
Prej vitit 2020 Armela është në proces doktorate pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Freiburg-ut, Gjermani, nën udhëheqjen e Prof. Dr. Jan von Hein, në fushën e së drejtës ndërkombëtare private.

Email:armela.maxhelaku@fdut.edu.al