Fakulteti i Drejtësisë si pjesë e Universitetit të Tiranës ështe pjesë e aktiviteti Work&Study, i cili synon të ofrojë informacion mbi çdo program studimi që ndiqet në këtë institucion, për nxënësit e klasave të 12-ta, në mënyrë që t’u mundësojë atyre marrjen e një vendimi të drejtë mbi ndjekjen e studimeve universitare. Fakulteti i Drejtësisë në, Universitetin e Tiranës mirëpret të gjithë maturantët të cilët duan një arsim cilësor me standarde bashkëkohore.

Më poshtë do të gjeni imazhe gjatë aktiviteteve në qytete të ndryshme:

Foto gjatë aktivitetit në Shkodër

Foto gjatë aktivitetit në Durrës

Foto gjatë aktivitetit në Librazhd Datë 13.03.2024

Foto gjatë aktivitetit Lushnje Datë 20.03.2024

Foto gjatë aktivitetit në Vlorë Datë 21.03.2024

 

Në datat 25-29 Mars, Zyra e Karrierës në Fakultetin e Drejtësisë zhvilloi Takime  Informuese, me studentët e viteve të para. Qëllimi i të cilave ishte informimi i studentëve mbi shërbimet, funksionimin dhe angazhimin e tyre pranë zyrës. Studentët u njohën me shërbimet që zyra ofron si:

  1. Këshillim individual
  2. Mundësi për internship dhe punësim
  3. Workshope, trajnime
  4. Aktivitetet për studentët

 
Foto gjatë takimeve informuese Me studentët

 

Në datat 3-4 Prill u zhvillua Panairi “Work&Study” në Tiranë tek Pallati i Kongreseve ku maturantët u njohën me programet e Universitetit të Tiranës, konkretisht dhe me programet e Fakultetit të Drejtësisë, mobiliteteve Erasmus+, bursave e programeve prioritare qe Fakulteti ynë ofron.
Përveç informimit të maturantëve u mundësua dhe për studentët njohja me disa kompani te huaja dhe vendase, të cilat ofronin mundësi punësimi dhe internship-esh.
Fakulteti i Drejtësisë u përfaqësua në këtë panair nga Zyra e Këshillimit të Karrierës.

Foto nga Panairi “Work&Study”