Njoftim mbi ndarjen e studenteve sipas KQV-ve, për zgjedhjet e datës 21/06/2024

Njoftim! Njoftim mbi ndarjen e studenteve sipas KQV-ve, për zgjedhjet e datës 21/06/2024 si më poshtë: KQV- 1 salla 101 nga numri 1 deri 1017(studentët masterdhe viti i parë Picd) KQV -2 salla 106 nga numri 1018 deri 2009 ( viti i parë dhe viti i dytë Picd) KQV -3 salla 107 nga numri 2010 […]

Departamenti i së Drejtës Civile organizoi Konferencën Shkencore Kombëtare “Zhvillime dhe Risi në të Drejtën Private”.

Departamenti i së Drejtës Civile i Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, me datë 12 Qershor 2024, organizoi Konferencën Shkencore Kombëtare “Zhvillime dhe Risi në të Drejtën Private”. Kjo konferencë u organizua në kuadër të aktiviteteve shkencore kërkimore që ndërmerr Departamenti për rritjen e kërkimit shkencor dhe në një vit që përkon me 30 vjetorit […]

Organizohet Konferenca Shkencore Ndërkombëtare “Krimi, shoqëria, e drejta penale dhe reforma në drejtësi” nga Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, në bashkëpunim me Prezencën e OSBE-së në Shqipëri dhe Universitetin e Pavias

Në datën 10 qershor 2024, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, në bashkëpunim me Prezencën e OSBE-së në Shqipëri dhe Universitetin e Pavias, organizuan konferencën shkencore ndërkombëtare “Krimi, shoqëria, e drejta penale dhe reforma në drejtësi”. Konferenca është një aktivitet i ndërmarrë në vijim të bashkëpunimit me OSBE-në, për krijimin e programit “Master Ekzekutiv në […]