Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin me kohë të plotë të
Universitetit të Tiranës në Universitetin e Studimeve të Napolit Federico II, Itali, për
pjesëmarrje në aktivitetin “International Staff Week”, në datat 14 – 18 Tetor 2024.

Home page 2022


Llojet e mobilitetit përfshijnë:
– Shkëmbimin e stafit me kohë të plotë për trajnim;
Kohëzgjatja e bursave:
– 5 ditë + 2 ditët e udhëtimit;

I gjithë aplikimi kryhet online në linkun:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=auLPL2K7sEax4yj52gxF_aVIXJQTDq5C
k-QgsX6-OwxUMDlBSko1QTU3T0U5V0VYUzFQTFo4RTRVMC4u
Afati për aplikim: 21 Qershor 2024
Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në adresën: iro@unitir.edu.al.
Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!

Leave A Comment